Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU'NA İLİŞKİN DAVALAR

Miras Hukuku

 

Mirasbırakanın Borçlarının Terekeden İndirilmesi,

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

Mirasçı Atama

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi

Reddi Miras

Muris Muvazaası