Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İşçi ve İşveren İlişkileri

İŞ HUKUKU'NA İLİŞKİN DAVALAR

İş Hukuku ve İş Kazası Tazminatı Kapsamıdaki Davalar ile Sözleşmeler,

 

Fazla Çalışma, Yıllık İzin, Kıdem Ve İhbar Tazminat Alacakları

 

İşyeri Devri,

 

 İş Sağlığı Ve Güvenliği