Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Davalar

Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi

Tapu iptal ve tescil davası

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri

Taşkın İnşaat

İpotek tesis edilmesi, kaldırılması ve ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi

Yabancıların mülk edinmesi hususunda danışmanlık hizmeti

Şufa (Önalım) Hakkı Davası