Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

HAYVAN HAKLARI HUKUKU

HAYVAN HAKLARI HUKUKU

Hayvanlara hak tanınmasının kabulü, hayvanların aynen insanlar gibi bir çok anlamda önemli olduğu kabulüne dayanır. Hayvanlar bir yaşam öznesi olan, his ve duygu sahibi canlılardır: acı ve mutluluk hisseder, hisler yaşar, hatırlar, endişelenir, öğrenirler; bir taş ya da kayadan farklı olarak, başlarına gelen şey onlar için önemlidir. Bu yüzden, eğer insanların hak sahibi olmayı hak ettiğini öne sürüyorsanız, hayvanların da hak sahibi olmayı hak ettiğinin söylemek mantıklıdır.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

 

Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir.

 

Madde 2-1. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.

 

                2. Bir tür hayvan olan insan,öbür hayvanları yok edemez,bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez,bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. 3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır.

 

Madde 3-1. Hiçbir hayvana kötü davranılmaz,acımasız ve zalimce işlem yapılamaz.

 

                2. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa;bu bir anda,acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

 

Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

 

                2. Eğitim amacı ile olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

 

Madde 5-1. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar uyumlu biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

 

                2. İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır.

 

Madde 6-1. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir.

 

                2. Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır.

 

Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması,onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

 

Madde 8-  Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır.Tıbbi bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de böyledir.

 

Madde 9- Hayvan beslemek için yetiştirilmişse;bakılmalı,barındırılmalı,taşınmalı,ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır.

 

Madde10- 1. Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz.

 

                  2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

 

Madde11- 1. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış,bir "biocide" yani yaşama karşı suçtur.

 

Madde 12- 1. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir "genocide" yani türe karşı suçtur.