Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku'ndan Doğan Davalar

Fikri mülkiyet hukuku; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri ve sınaî mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent Enstitüsü (TPE) gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir.

Patent ve Faydalı modeller

 

Markalar ve tasarımlar

 

Telif hakları

 

Taklit ve Korsanla Mücadele

 

Patent, Marka ve Tasarım Tescilleri