Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

DENİZ İŞ VE TİCARET HUKUKU

DENİZ İŞ VE TİCARET HUKUKU

Deniz İş ve Ticaret Hukuku

Deniz İş ve Ticaret Hukuku

 

Gemi adamı alacakları davaları

Deniz sigortasından kaynaklanan tazminat davaları

Deniz hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkilerinden kaynaklanan davalar

Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatlarından kaynaklanan davalar

Çatmadan kaynaklı davalar

Gemi yakıt alacaklarının tahsili davaları

Konşimento, belgelendirme, test ve gözetim sözleşmelerinin hazırlanması

Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması